Om midlert. lov om avbrytelse av frister under avsperringen,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om midlert. lov om avbrytelse av frister under avsperringen,   ot. prp. nr. 71,   innst. O. nr. 143,   O.tid. 266—68,   besl. O. nr. 157,   L.tid. 81,   sanksjon O.tid. 324,   lov av 21. juni 1946, lovheftet side 31.

Sjå saker frå same tema: