Om mellombels lov om at visse føresegner av okkupasjonslovgjevinga skal gjelda vidare,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om mellombels lov om at visse føresegner av okkupasjonslovgjevinga skal gjelda vidare,   innst. O. nr. 82,   O.tid. 165—67,   besl. O. nr. 84,   L.tid. 65,   sanksjon O.tid. 176,   lov av 8. mai 1946, lovheftet side 20.

Sjå saker frå same tema: