Om lov om okkupasjonslovgivningen m. v.,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om lov om okkupasjonslovgivningen m. v.,   ot. prp. nr. 66,   innst. O. X,   O.tid. 536— 42, ,   besl. O. nr. 206 og 207  [1]  [2],   L.tid. 172—75,   sanksjon O.tid. 565,   lov av 27. sept. 1946, lovheftet side 94. [Vedlegg til den kgl. prp.: Samling av diverse provisoriske anordninger.]

Sjå saker frå same tema: