Om lov om behandling av visse straffesaker i sjøfartsforhold m. v.,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om lov om behandling av visse straffesaker i sjøfartsforhold m. v.,   ot. prp. nr. 27,   innst. O. nr. 51,   O.tid. 156,   besl. O. nr. 57,   L.tid. 62,   sanksjon O.tid. 161,   lov av 29. mars 1946, lovheftet side 16.

Sjå saker frå same tema: