Om samtykke til at inndragning til statskassen i straffesaker m. v. kan ettergis av Kongen,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

  •   innst. S. nr. 159 og 187  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om samtykke til at inndragning til statskassen i straffesaker m. v. kan ettergis av Kongen,   st. prp. nr. 56, ,   innst. S. nr. 159 og 187  [1]  [2],   1780-83  2314-15

Sjå saker frå same tema: