Bev. til beh. av farskapssaker: For 1945—46,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Bev. til beh. av farskapssaker: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 426,   bsj.innst. S. nr. 49,   S.tid. 551—52— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 426,   bsj.innst. S. nr. 350,   S.tid. 1668.

Sjå saker frå same tema: