Tilleggsbev. for 1945—46 til byggearbeider for rettsvesenet,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Tilleggsbev. for 1945—46 til byggearbeider for rettsvesenet,   st. prp. nr. 1, tillegg nr. 23,   tillegg til bsj.innst. S. nr. 36,   S.tid. 869. [Byggearb. gjelder: Trondheim, Stavanger og Tromsø tinghus, dessuten tilbygg til Oslo tinghus.]

Sjå saker frå same tema: