Kgl. Prp. ang. Bev. af Gage for en Fiskeridirektør . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. ang. Bev. af Gage for en Fiskeridirektør . .   2 D. Nr. 8 Side 41.   Indst. 6 D. a. 466.   beh. S.tid. 1214—1290.   7 D. 59. — Bev. til Løn for 2 Inspektører for Saltvandsfiskerierne og en Assistent.

Sjå saker frå same tema: