Kgl. Prp. til Lov ang. Tillæg til Lov om Fiskerierne i Namdalen af 22de Marts 1879 . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. til Lov ang. Tillæg til Lov om Fiskerierne i Namdalen af 22de Marts 1879 . .   3 D. Nr. 25.   Indst. 6 D. b. 65.   beh. O.tid. 279.   7 D. 106.   Oth. Besl. 6 D. b. 113.   beh. L.tid. 91.   7 D. 122.   Sanktion 7 D. 114.

Sjå saker frå same tema: