Kgl. Prp. til Lov om Selvskud og andet Gildre samt om Udlæggelse af Gift . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. til Lov om Selvskud og andet Gildre samt om Udlæggelse af Gift . .   3 D. Nr. 4   Indst. 6 D. b. 9.   beh. O.tid. 28.   7 D. 96   Oth. Besl. 6 D. b. 16.   beh. L.tid. 2—52.   7 D. 118.   Lagth. Anm. 6 D. b. 28.   beh. O.tid. 138.   7 D. 100.   Oth. Besl. 2den G. . . 6 D. b. 42.   beh. L.tid. 62.   7 D. 119.   Sanktion 7 D. 109.

Sjå saker frå same tema: