Ang. Ikke-Fremsættelse af Prp. til Lov ang. Indskrænkning i Brugen af Redskaber til Optagelse af Østers . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Ang. Ikke-Fremsættelse af Prp. til Lov ang. Indskrænkning i Brugen af Redskaber til Optagelse af Østers . .   3 D. Nr. 1.   Indst. 6 D. b. 6.   beh. O.tid. 12.   7 D. 95.

Sjå saker frå same tema: