Kgl. Prp. ang. Bev. til Løn og Reiseudgifter for en Inspektør for Saltvandsfiskerierne i Tromsø Stift . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1885)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. ang. Bev. til Løn og Reiseudgifter for en Inspektør for Saltvandsfiskerierne i Tromsø Stift . .   2 D. Nr. 79.— Do. om Statsbidrag til Bergenske Fiskeriselskab   1 D. VI Kap. 4. Tit 17. — Andr. om Statsbidrag til fortsat Drift af en paa Hisøen anlagt Anstalt for Udklækning af Saltvandsfisk . .   5 D. Nr. 43.   Indst. 6 D. a. 598.   beh. S.tid. 1355 — 1370.   7 D. 69. — Spm. om Bev. til en Inspektør for Saltvandsfiskerierne i Tromsø Stift — udsat.

Sjå saker frå same tema: