Forestilling fra Repr. J. O. Dahl ang. en Anmodning til Regj om Revision af den almindelige Sildefiskelovgivning . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1885)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Forestilling fra Repr. J. O. Dahl ang. en Anmodning til Regj om Revision af den almindelige Sildefiskelovgivning . .   5 D. Nr. 26.   Indst. 6 D. b. 22.   beh. O.tid. 99   7 D. 84.

Sjå saker frå same tema: