Bev. til Fiskeriernes Fremme for 1884—85 . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1884)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Frå hovudregister:

Bev. til Fiskeriernes Fremme for 1884—85 . .   6 D. a. 84—95. beh.   7 D. 21. [Bev. til: Bergenske Fiskeriselskab — kfr. Andr. om Bev. til Aflønning af en Fiskeriinspektør for Nordlands Amt . .   5 D. Nr. 20.   S.tid. 78. — praktisk-videnskabelige Undersøgelser betræffende Saltvandsfiskerierne — Andr. fra Kapt. Dannevig om Bev. til Undersøgelser vedk. Fiskemængdens Formerelse . .   6 D. a. 87. — Opsyn og Retspleie ved Torskefiskeriet i Lofoten — Indtægt af bjergede Redskaber — forstærket Politiopsyn ved Makrelfisket ved Uleholmene, Vaartorskefisket i Søndmøre, Namdalen og Finmarken — Opsyn og Retspleie ved Vaarsildfisket — Ferskvandsfiskerierne: Lønninger og Reiseudgifter (pers. Tillæg for Inspektøren) . .   S.tid. 82 — Opsyn med Laxefiskerierne — Forsøg med Venerlax og med Mærkning af Lax og Søørret — Bidrag til Udklækningsapparater — Do. til „Aaensires Laxefiskeri”, kfr. Andr. 6 D. a. 91. — Do. til Fuldførelse af Laxetrappeanlæg i Forsmofossen i Vefsen . .     5 D. Nr. 16.   6 D. a. 94   S.tid. 85.]

Sjå saker frå same tema: