Fornyet Kgl. Prp. (kfr. 1883) til Lov om Fredning af Lax og Søørret . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1884)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

  •   kfr. 5 D. Nr. 38 og 83 for 1881.  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Frå hovudregister:

Fornyet Kgl. Prp. (kfr. 1883) til Lov om Fredning af Lax og Søørret . .   3 D. Nr. 16.— Forslag fra H. J. Aschjem, vedt. af J. Sverdrup, til Lov ang. Do. . . kfr. 5 D. Nr. 38 og 83 for 1881. — Forestillinger i Anledn. Lovforslaget . .   7 D. 83. 86. Indst. ang. Udsættelse . .   6 D. b. 206.   beh. O.tid. 702.   7 D. 116.

Sjå saker frå same tema: