Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forslag fra Repr. K. Motzfeldt til Lov om Forandr. i L om Sildefiskeriet af 25de April 1863 (ang. Ophævelse af Bestemmelsen i § 15 om, at Notstængning, foretaget med Tilsidesættelse af visse Forskrifter, ikke skal give Forret til Fiske i det stængte Rum) . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Frå hovudregister:

Forslag fra Repr. K. Motzfeldt til Lov om Forandr. i L om Sildefiskeriet af 25de April 1863 (ang. Ophævelse af Bestemmelsen i § 15 om, at Notstængning, foretaget med Tilsidesættelse af visse Forskrifter, ikke skal give Forret til Fiske i det stængte Rum) . .   7 D. 55.   Indst. 6 D. b. 18.   beh. O.tid. 94.   7 D. 60.   — Oth. Besl. 6 D. b. 68.   beh. L.tid. 22.   7 D. 79.   Sanktion 7 D. 70.

Sjå saker frå same tema: