Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

Statsbudsjettsaker fordelt på komité Innstilling avgis Behandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
 27.11.  3.12.
 27.11.  3.12. 
 8.12. 15.12.

8.12.

15.12.

 

12.12. 19.12.
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 9.12. 16.12.
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 8.12. 14.12.
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 10.12. 17.12.
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 10.12. 17.12.
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 11.12. 18.12.
Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 8.12. 14.12.
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 8.12. 15.12.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 4.12. 11.12.
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 12.12. 19.12.
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 11.12. 18.12.
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
9.12. 16.12.
9.12. 16.12.

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 21.10.2021 11:38