Alternative statsbudsjetter

Med utgangspunkt i regjeringens forslag, utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter. De alternative budsjettene danner grunnlag for partigruppenes budsjettforslag.

Opposisjonspartienes alternative budsjetter blir ikke publisert som egne dokumenter, men skrives som merknader i budsjettinnstillingene fra Stortingets komiteer. De publiseres imidlertid på partienes nettsider, og på denne siden lenkes det til dem etter hvert som de foreligger.

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2021

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021

Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett for 2021

Rødts alternative statsbudsjett for 2021

Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2021

Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2021


Sist oppdatert: 27.07.2021 10:04