Spørjetimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til miljøvernministeren


Svart på: 25.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Ved stortingsmøtets slutt 25. november 1988 uttalte miljøvern- ministeren i samband med cyanidskandalen i Bergen at ho var innstilt på raskt å kome tilbake med forslag om nye tiltak også utanom den varsla meldinga om spesialavfall.

Når vil konkrete forslag for å hindre gjentakingar av giftskandalen i Bergen verte fremma for Stortinget?"


Les heile debatten