Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan regjeringens satsing på psykiatri, rusomsorg og forebygging gjenspeiles i de foreliggende planene om å flytte psykisk helsevern fra Gaustad til nye Aker, sett i lys av advarsler om at planene for anlegget er uegnet for pasientgruppen

Datert: 02.12.2021
Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Ledergruppen ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus advarer mot samlokalisering på Aker, da planene for anlegget er uegnet for pasientgruppen de har ansvaret for. Dette har de gitt klar beskjed om til ledelsen ved Oslo universitetssykehus, og de ber om at planene stanses. Regjeringen har sagt at de vil satse på psykiatri, rusomsorg og forebygging.

Hvordan kan statsråden mene at denne satsingen gjenspeiles i planene som nå foreligger, om å flytte psykisk helsevern fra Gaustad til nye Aker?


Les heile debatten