Spørjetimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan justisministeren vil sikre at Grunnloven § 104 følges i den videre prosessen rundt organiseringen av domstolene, slik at barns beste er et grunnleggende hensyn i beslutningene som skal tas, med henvisning til at barns rettssikkerhet ivaretas bedre i større fagmiljøer

Datert: 02.12.2021
Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Grunnloven § 104 forplikter storting, regjering og domstoler til å vektlegge barnets beste og barnets mening før de treffer sine avgjørelser. At barns rettssikkerhet ivaretas bedre i større fagmiljøer, har solid forankring i NOU 2017: 8, der det ble vurdert om man skulle opprette særdomstoler for barnesakene.

På hvilken måte vil statsråden sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i de beslutninger regjeringen skal gjøre i denne saken, og vil statsråden sikre at Grunnloven § 104 følges i den videre prosessen?


Les heile debatten