Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva som er statsrådens plan for å styrke det psykiske helsetilbudet til studentene på kort og lang sikt

Datert: 18.11.2021
Svart på: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): Koronapandemien har styrket utfordringene knyttet til psykisk helse blant studentene, noe både koronakommisjonens rapport og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021 bekrefter. Blant annet kan vi lese at over halvparten av studentene oppgir at de er ensomme, og andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt til 45 pst.

Hva er statsrådens oppfatning av situasjonen, og hva er statsrådens plan for å styrke det psykiske helsetilbudet til studentene på kort og lang sikt?


Les heile debatten