Spørjetimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

Om at det ligger an til at melken blir dyrere for vanlige folk og at arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert, som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd, og hvorvidt statsråden vil stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet

Datert: 18.11.2021
Svart på på vegner av: Landbruks- og matministeren
Svart på: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): Senterpartiet har vært tydelige på at de ønsker mindre konkurranse i deler av dagligvaremarkedet, og nå ligger det an til at melken blir dyrere for vanlige folk. Arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd. Iverksettelsen kom med svært kort varsel og får store konsekvenser.

Siden klagen på vedtaket nå ligger på statsrådens bord, vil statsråden stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet?


Les heile debatten