Spørjetimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan regjeringen vil oppfylle løftene fra Hurdalsplattformen om å styrke det psykiske helsetilbudet for studenter

Datert: 18.11.2021
Sett fram av: Ane Breivik (V)
Svart på: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser en tydelig forverring i studenters psykiske helse i kjølvannet av pandemien. Likevel velger regjeringen å kutte i velferdsmidlene til studentene.

Hvordan skal regjeringen oppfylle løftene fra Hurdalsplattformen om å styrke det psykiske helsetilbudet for studenter?


Les heile debatten