Spørjetimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

Om korleis statsråden vil følge opp at Statens vegvesen skal arbeide innanfor forsøksordninga med «tidleg involvering»

Datert: 11.11.2021
Svart på: 24.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Liv Kari Eskeland (H)

Spørsmål

Liv Kari Eskeland (H): Statsråden ser ikkje at det er naudsynt med ei stortingsbehandling av E39 Stord – Os. Regjeringa føreset at Statens vegvesen jobbar vidare med statleg reguleringsplan basert på vedtatt kommunedelplan for midtre konsept. Likevel er det andre aspekt ved prosjektet som er interessante. Her tenkjer eg i første rekke på korleis Statens vegvesen skal arbeide innanfor forsøksordninga med «tidleg involvering», som dette, og E6 Fauske – Mørsvikbotn representerer.

Korleis vil statsråden følge opp dette?


Les heile debatten