Munnleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt regjeringen har noen strategi for å bekjempe barnefattigdom, og hvorvidt statsråden vil prioritere arbeidet for barn og unge i lavinntektsfamilier

Datert: 10.11.2021
Svart på: 10.11.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Jeg beklager det. Det er til barne- og familieministeren.


Les heile debatten