Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om Hurdalsplattformen innebærer en endring av oppfordringen til kommunene om å ikke bosette flyktninger i områder med en innvandrerandel på over 30 pst

Datert: 10.11.2021
Svart på: 17.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): I forbindelse med integreringsstrategien fra 2019 slo Solberg-regjeringen fast at kommuner bør unngå bosetting av flyktninger i områder med en innvandrerandel på over 30 pst., samt områder med levekårsutfordringer, for å motvirke segregering, skape gode bomiljø og fremme god integrering. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil "unngå at nyankomne flyktninger bosettes i områder med store levekårsutfordringer".

Innebærer dette en endring av oppfordringen til kommunene om å ikke bosette flyktninger i områder med en innvandrerandel på over 30 pst.?


Les heile debatten