Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvorfor regjeringen ikke prioriterer å presentere konkrete løsninger knyttet til forventet høy befolkningsvekst i 20 pst. av norske kommuner, en utvikling som kan føre med seg store utfordringer

Datert: 04.11.2021
Svart på: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Mudassar Kapur (H)

Spørsmål

Mudassar Kapur (H): 20 pst. av norske kommuner har en forventet befolkningsvekst på over 15 pst. innen 2050. Høy befolkningsvekst kan føre med seg store utfordringer for flere store kommuner. Negativ befolkningsutvikling er nevnt mange ganger i regjeringsplattformen, men regjeringen presenterer ikke konkrete løsninger knyttet til befolkningsveksten.

Hvorfor prioriterer ikke regjeringen dette?


Les heile debatten