Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Datert: 04.11.2021
Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Den nye regjeringen ønsker å reversere domstolsreformen i enkelte rettskretser.

Hvorfor ønsker statsråden å prioritere midler til dette fremfor for eksempel fullføring av digitalisering og kompetanseheving i domstolene?


Les heile debatten