Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

Om å fryse alle overføringer av EØS-midler til Polen, i lys av den polske grunnlovsdomstolens uttalelse om at den polske regjeringen kan sette polsk lov over EU-lovgiving

Datert: 04.11.2021
Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Vil regjeringen fryse alle overføringer av EØS-midler til Polen i lys av den polske grunnlovsdomstolens uttalelse om at den polske regjeringen kan sette polsk lov over EU-lovgiving?


Les heile debatten