Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om hvilke reaksjoner som på møtet i EØS-komiteen 29. oktober kom fra EU-siden, Island og Liechtenstein på regjeringens krav om unntak fra deler av fjerde jernbanepakke

Datert: 03.11.2021
Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I Hurdalsplattformen er det bestemt at regjeringen "så raskt som mulig" skal "gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke". Utenriksministeren har opplyst om at Norges representant på møtet i EØS-komiteen 29. oktober skulle gjøre EU-siden oppmerksom på dette punktet i regjeringsplattformen.

Hvilke reaksjoner ble gitt fra EU-siden, Island og Liechtenstein på regjeringens krav om unntak fra deler av fjerde jernbanepakke?


Les heile debatten