Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

Om Arbeiderpartiet vil støtte et toprissystem som vil kunne sikre rimelig strøm til vanlige folk, mens luksusforbruk koster mer, eller om Arbeiderpartiet vil fortsette med dagens markedsstyrte strømpriser, der kraftselskapene vinner, mens vanlige folk taper

Datert: 27.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): De høye strømprisene bekymrer mange. Inkassobyråene forventer et ras av regninger til inkasso framover. Stortinget har gjort vedtak om bostøtte og sosialhjelp, så noen vil få hjelp med strømregningene, men det hjelper ikke alle som trenger det. Strømkrisen kommer til å vare i årevis framover. NVE varsler som kjent høyere og mer ustabile strømpriser i mange år framover.

Arbeiderpartiet gikk som kjent sammen med de borgerlige om å underlegge Norge ACER og koblet oss dermed tettere til EUs strømmarked. Konsekvensene av stadig flere eksportkabler blir nå stadig tydeligere, ikke minst med åpningen av North Link til Tyskland i sommer som ga markert høyere strømpriser i Sør-Norge. Nå er også kabelen North Sea Link til England satt i gang.

En løsning som samtidig vil sikre at vi ikke sløser med strømmen, er å innføre et toprissystem der vi sikrer rimelig strøm til et vanlig forbruk, mens unødvendig luksusforbruk koster mer. Det kan gjøres ved at strømforbruk over et visst nivå per år koster mye, mens prisen for strøm opp til den grensen er rimelig. Vil Arbeiderpartiet støtte en sånn ordning, som vil kunne sikre rimelig strøm til vanlige folk, mens luksusforbruk koster mer? Eller vil Arbeiderpartiet fortsette med dagens markedsstyrte strømpriser, der altså kraftselskapene vinner, mens vanlige folk taper?


Les heile debatten