Spørjetimespørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til næringsministeren

Om statsråden er enig i at en økning i formuesskatten på aksjer vil medføre at flere bedrifter, spesielt familieeide bedrifter, vil måtte dele ut større utbytter, og at de dermed får mindre igjen til å investere i nye arbeidsplasser

Datert: 21.10.2021
Spørsmålet er trekt tilbake

Heidi Nordby Lunde (H)

Spørsmål

Heidi Nordby Lunde (H): Til E24 sier statsråd Vestre at utbyttet han har fått fra sin familiebedrift "har gått til blant annet å betale formuesskatt for aksjene i selskapet". Han sier videre: "Mesteparten av overskuddet har bevisst blitt igjen i selskapet for å kunne investere i nye arbeidsplasser og ny fabrikk."

Er statsråden enig i at en økning i formuesskatten på aksjer vil medføre at flere bedrifter, spesielt familieeide bedrifter, vil måtte dele ut større utbytter, og at de dermed får mindre igjen til å investere i nye arbeidsplasser?


Les heile debatten