Spørjetimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorfor regjeringen vil reversere domstolsreformen når både Dommerforeningen og sorenskriverne er mot, og på tross av at reformen styrker folks rettssikkerhet

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Hvorfor vil regjeringen reversere domstolsreformen når både Dommerforeningen og sorenskriverne er mot, og på tross av at reformen styrker folks rettssikkerhet?


Les heile debatten