Spørjetimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Om at det i Hurdalsplattformen står at veiutbygging må underlegges politisk styring og offentlig eierskap, og på hvilken måte statsråden mener at dette ikke er tilfellet i dag

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I Hurdalsplattformen står det at veiutbygging må underlegges politisk styring og offentlig eierskap.

På hvilken måte mener statsråden dette ikke er tilfellet i dag?


Les heile debatten