Spørjetimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Om å oppfylle ønsket fra Bodø videregående skole om å få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut, da flyfaglinja ved skolen er avhengig av tilgang til relativt moderne fly å trene på

Datert: 21.04.2021
Svart på: 28.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Bodø videregående skole er en av fire skoler som har linje for flyfag og er dermed leverandør av lærlinger i flyteknisk utdanning. Mange havner i Luftforsvaret, så den erfaringen med militært materiell som skolen gir dem, er av stor verdi. For å sikre en moderne og relevant utdanning er skolen avhengig å ha tilgang til relativt moderne fly å trene på. Derfor har skolen søkt om å få få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut av tjeneste.

Vil statsråden sørge for at skolen får ønsket oppfylt?


Les heile debatten