Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

Om når næringslivet kan søke om tilskudd på mars måned i kompensasjonsordningen, om når ordningen for tapt varelager er på plass, og om regjeringen vil lytte til bedrifter som er tydelige på at støtteordningene ikke er til hjelp for dem

Datert: 14.04.2021
Svart på: 21.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Når kan næringslivet, og særlig de hardt prøvede små og mellomstore bedriftene innenfor reiselivs-, utelivs- og serveringsbransjen, forvente å kunne søke om tilskudd på mars måned i kompensasjonsordningen, når vil ordningen for tapt varelager være på plass, og vil regjeringen lytte til bedriftene innenfor disse bransjene som er tydelige på at støtteordningene ikke er til hjelp for dem, og bekymrer dette regjeringen?


Les heile debatten