Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som må gjøres for å sikre at sykehuset fortsatt har tillit i befolkningen, med henvisning til en knusende rapport om Covid-19 og intern smitte ved Sykehuset Telemark, og håndteringen som førte til at 25 ansatte og 17 pasienter ble smittet, og 5 av pasientene døde

Datert: 04.03.2021
Svart på: 10.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Sluttrapporten "Hendelsesanalyse. Intern smitte covid-19" for Sykehuset Telemark er offentliggjort, en rapport som er knusende når det gjelder sykehusets rutiner. Kommunikasjonen mellom sykehuset og kommunene, og ikke minst kommunikasjonen med pårørende, slaktes. Rutinene, eller mangelen på sådan, og håndteringen førte til at 25 ansatte og 17 pasienter ble smittet, og 5 av pasientene døde. Dette må få konsekvenser, slik at det ikke skjer igjen.

Hva mener statsråden må gjøres for å sikrer at sykehuset fortsatt har tillit i befolkningen?


Les heile debatten