Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden kan berolige befolkningen på Veitvet og Kalbakken i Groruddalen og si at planene om å etablere Norges største fengsel på Bredtvet er skrinlagt

Datert: 13.01.2021
Svart på: 20.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): På Veitvet og Kalbakken i Groruddalen er det et stort lokalt engasjement mot regjeringens planer om å etablere Norges største fengsel på Bredtvet. Dette alternativet innebærer å bygge ned store deler av skogen og jordene og etablere høye murer tett opp mot rekkehusene. Bredtvetskogen er et viktig friområde med rikt dyreliv og et rekreasjonsområde for naboene og befolkningen i Grorud og Bjerke bydel, som allerede er sterkt fortettet.

Kan statsråden berolige befolkningen lokalt og si at planene på Bredtvet er skrinlagt?


Les heile debatten