Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil gjøre for å sørge for at loven gjelder også for kvinner som soner på Vestlandet, med henvisning til at straffeloven slår fast at ingen skal sone under et strengere regime enn nødvendig, og at det på Vestlandet ikke finnes åpne soningstilbud for kvinner

Datert: 20.05.2020
Svart på: 27.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Straffeloven slår fast at ingen skal sone under et strengere regime enn nødvendig. På Vestlandet finnes ingen åpne soningstilbud for kvinner. Dette fører til at flere av disse kvinnene nå soner under et strengere regime enn nødvendig.

Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å sørge for at loven gjelder også for kvinner på Vestlandet?


Les heile debatten