Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Om rekordstore snømengder i fjellet i Trøndelag og risiko for en ekstrem flomsituasjon som kan gi omfattende skader på boliger og infrastruktur, og hvor mye av krisepakken til arbeidet mot flom regjeringen vil gi til tiltak i Trøndelag

Datert: 20.05.2020
Svart på: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I Trøndelag er det denne våren rekordstore snømengder i fjellet. I Tydal og Namsskogan har man ikke hatt så store snømengder i mai siden målingene startet på 1950-tallet. NVE ser det som 90 pst. sannsynlig at det vil bli flom i fylket. Det er 35 pst. risiko for en ekstrem flomsituasjon som kan gi omfattende skader på boliger og infrastruktur. Gjennom krisepakken sørget Stortinget for at regjeringen fikk tildelt 100 mill. kroner til arbeidet mot flom.

Hvor mye av disse midlene vil regjeringen gi til tiltak i Trøndelag?


Les heile debatten