Spørjetimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Om hvordan regjeringen vil sikre at EØS-midler blir brukt til å bedre situasjonen i Hellas, med henvisning til den humanitære asylkrisen på de greske øyer, og om midler som eventuelt ikke blir brukt, vil avsettes til humanitær hjelp

Datert: 31.01.2020
Svart på: 26.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge har i flere år fått store summer fra EØS-bevilgningen til Hellas i retur. Dette skjer samtidig med at det er en humanitær asylkrise på de greske øyer og veldig store mangler i asylsaksbehandlingen i landet. Både flyktningene og lokalbefolkningen lider. Norge har nå inngått en ny avtale med Hellas om EØS-midlene.

Hvordan vil regjeringen sikre at EØS-midlene faktisk blir brukt til å bedre situasjonen, og vil regjeringen ta initiativ til at midler som eventuelt ikke blir brukt, avsettes til humanitær hjelp?


Les heile debatten