Spørjetimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hvordan statsråden vil bidra til at fylkeskommunen igjen kan bidra til regional utvikling, med henvisning til at anleggsbransjen i distriktet må si opp folk fordi fylkeskommunene ikke har midler til å bygge vei

Datert: 30.01.2020
Svart på: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Like rammevilkår er et viktig virkemiddel i distriktspolitikken. Naturressursene vi skal leve av, ligger i distriktet, og skal vi få produktene ut til markedet, er vi avhengig av god infrastruktur helt ut til bedriften. Nå varsler deler av anleggsbransjen i distriktet vårt en bekymring. De må si opp folk, fylkeskommunene har ikke midler til å bygge vei. Det blir stadig færre veiprosjekter de kan konkurrere på.

Hvordan vil statsråden bidra til at fylkeskommunen igjen kan bidra til regional utvikling?


Les heile debatten