Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

Om at regjeringa vil skjerpe kapitalkrav for norske banker, og hvordan statsråden kan mene at endringene som er foreslått, ikke vil gi endringer fra dagens nivå, og hvorfor dette ikke bør opp til politisk behandling i Stortinget

Datert: 07.11.2019
Svart på: 20.11.2019 av finansminister Siv Jensen

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Fordi regjeringa ser for seg at EUs gjeldende kapitalkravsregelverk for banker blir del av EØS-avtalen i løpet av året, vil regjeringa allerede nå skjerpe kapitalkrav for norske banker. Viser til skriftlig spørsmål med svar nr. 2290 (2018–2019).

I sum: Hvordan kan statsråden mene at endringene som er foreslått, ikke vil gi endringer fra dagens nivå, og hvorfor bør ikke dette opp til politisk behandling i Stortinget?


Les heile debatten