Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

Om når og på hvilken måte statsråden vil orientere Stortinget om utkastelsen av Abbasi-familien

Datert: 08.10.2019
Svart på: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): 17. juni tok jeg opp utkastelsen av Abbasi-familien i Stortinget. Justisministeren sa blant annet: "Jeg tror derfor det er klokt at man nå får litt mer fakta i saken, før man trekker altfor bastante konklusjoner. Det vil vi sørge for å få tak i, og så skal vi orientere Stortinget på egnet måte om saken når vi har det hele og fulle bildet." Nå, snart fire måneder etter utkastelsen, bør statsråden ha skaffet seg det hele og fulle bildet av saken.

Når og på hvilken måte vil han orientere Stortinget om saken?


Les heile debatten