Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Datert: 03.10.2019
Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren
Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder, vi trenger en "grønn, ny deal". Klimautslippene i Norge gikk opp i 2018, ifølge de siste tallene fra SSB. Dette gjør at vi i de neste årene må kutte enda mer årlig dersom vi skal klare å nå 45 pst. kutt i 2030. Vi utsetter å ta de nødvendige klimakuttene, noe som gjør at vi i de neste årene må kutte mer på kortere tid.

Kan statsråden redegjøre for hvor mye ekstra vi må kutte de årene som kommer, fordi det ikke ble kuttet i 2018?


Les heile debatten