Spørjetimespørsmål fra Bersvend Salbu (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Datert: 03.10.2019
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren
Svart på: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Bersvend Salbu (SV)

Spørsmål

Bersvend Salbu (SV): Kloden trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling, vi trenger en grønn, ny deal. Klimaomstilling må skje på alle nivåer i samfunnet, både i næringslivet, det offentlige og hos den enkelte. Kommunene er viktige i dette arbeidet, og viljen er høy.

Hva slags plan har regjeringen for at kommunene skal settes i stand til å nå målene om å være med og kutte klimagassutslippene med 45 pst. innen 2030?


Les heile debatten