Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling

Datert: 03.10.2019
Svart på: 09.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Trønder-Avisa melder 27. september at regjeringen vurderer å endre responstidsmålene for ambulansetjenesten. Til samme avis uttalte Helsedirektoratets avdelingsdirektør at "responstid alene har ikke stor betydning for overlevelse og folkehelse". Samtidig har to akuttutvalg gått inn for responstidsmål – blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling.

Deler statsråden vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse?


Les heile debatten