Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 03.10.2019
Svart på: 09.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Kloden trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling, vi trenger en grønn, ny deal. Da må vi sørge for at tingene vi lager er lagd for å vare lengre, men nå går det motsatt vei. Mobiltelefoner og datamaskiner varer bare i et par år før det må kastes, og det er dokumentert at elektronikk designes for å gå i stykker etter kort tid.

Gjør regjeringen noe for å sikre at produktene varer?


Les heile debatten