Spørjetimespørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til finansministeren

Datert: 03.10.2019
Svart på: 09.10.2019 av finansminister Siv Jensen

Solveig Skaugvoll Foss (SV)

Spørsmål

Solveig Skaugvoll Foss (SV): Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder, vi trenger en grønn ny deal. Gjennom sommeren har det blitt enda klarere at befolkninga, og spesielt de unge, med rette er utålmodige og mener omstillinga skjer for sakte. Vi er stadig svært oljeavhengige, i en tid hvor vi skal bli oljeuavhengige. Klimarisikoutvalget slo fast at: "En ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte risikoen".

Ser statsråden at økte utslipp øker risikoen?


Les heile debatten